Campus Activities Department

WG_02_FTSTAFF_130927-20
 • Rick Doucet
 • Campus Life Coordinator
 • (905) 721-1609 Ext. 3976
 • rick.doucet@dc-uoit.ca

 

 

 

WG_02_FTSTAFF_130927-12
 • Chantal James
 • Clubs & Societies Coordinator
 • (905) 721-2000 Ext. 2313
 • chantal.james@dc-uoit.ca

  

WG_02_FTSTAFF_130927-25
 • Anita Arokiam
 • Clubs & Societies Assistant
 • (905) 721-2000 Ext. 3826
 • anita.arokiam@dc-uoit.ca
WG_01_EXCUTIVE_120719
 • Amy Blais
 • Clubs & Societies Administrative Assistant
 • (905) 721-1609
 • amy.blais@dc-uoit.ca
WG_02_FTSTAFF_130927-25
 • Devon Richard
 • CERT Director
 • (905) 728-8700 Ext. 8743
 • CERTdirector@dc-uoit.ca